ملت ایران:" Katie Renfroe " نام دختر بچه ای است که به یک بیماری بسیار نادر مبتلا شده است. این بیماری باعثمی شود تا گونه های او به میزان زیادی رشد داشته باشد و چهره او را خراب کند.

این دختر بچه ۴ ساله و از اهالی آمریکا به بیماری " megalencephaly " مبتلا شده است. این بیماری به طور کلی بر روی قسمت های مختلف صورت اثر می گذارد و باعثمی شود تا برخی اندام ها بیش از مابقی رشد داشته باشند.

او تا به حال تحت عمل های جراحی متفاوتی قرار گرفته است و حتی بخشی از مغزش را نیز برای کنترل این بیماری خارج کرده اند اما باز هم باعثتوقف این بیماری نشده است.

مادر او می گوید: " ما تمام تلاشمان را می کنیم تا او به زندگی امیدوار باشد و همچنین از هیچ درمانی نیز برای او مضایغه نکرده ایم. " او همچنین افزود: " این دختر بسیار حساس است و به خاطر بیماری اش روحیه خوبی ندارد. "

منبع: مشرق نیوز