ملت ایران:این خانم بعد از دستگیری به اتهام رانندگی با سرعت ۱۰۰ مایل در ساعت در منطقه ای که سرعت مجاز در آنجا ۳۰ مایل در ساعت بود مدعی شده است خداوند از او خواسته است با این سرعت رانندگی کند.
افسر پلیس که خودروی او را بعد از انجام تخلف متوقف کرده است میگوید: او مدعی بود خداوند روحش را هدایت میکند و او تنها با هدایت روح خدایی این کار را انجام داده است.
مقامات پلیس میگوند این خانم امریکایی در حالی در یک تعقیب و گریز طولانی دستگیر شد که با خودروی تویوتای نقره ای رنگش جان خود و چندین راننده بیگناه را به خطر انداخته بود.

ادعای عجیب یک زن در مورد خداوند و رانندگی ! +عکس

گفته میشود این زن ۴۱ ساله بعد از شنیدن اخطار پلیس به جای اینکه توقف کند سرعتش را افزایش داد و قصد داشت از دست پلیس بگریزد.
برای او یک جریمه ۳۷۵ دلاری به خاطر رانندگی با سرعت غیر مجاز در نظر گرفته شده است اما به خاطر اظهارات عجیب و عدم توجه به فرمان پلیس به زندان فرستاده خواهد شد.