یک مرد هندی خود را در قالب خدای هندوها(شیوا) آراسته و در یک فستیوال مذهبی شرکت کرده است.