ملت ایران: بعد از پیروزی مجدد باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری وی نخستین سفر خود را به شرق آسیا انجام داد و به کشور تایلند رفت و مورد استقبال خانم شیناواترا نخست وزیر تایلند قرار گرفت.

همچنان که در تصاویر می بینید عکاسان خبری تصاویری را از صمیمیت ویژه ای که در دیدار این دو وجود داشته عکاسی کردند و نگاه های خاص باراک اوباما به خانم شیناواترا را منتشر کردند این سفر بدون میشل همسر باراک اوباما انجام شد.