رابطه نامشروع دلیل اخراج یک زن و مرد!

ملت ایران:دادگاهی در دوبی یک زن انگلیسی و یک مرد ایرلندی را بدلیل داشتن آنچه که داشتن “روابط جنسی در یک تاکسی” و همچنین “مصرف الکل در ملا عام” عنوان شده به سه ماه حبس و اخراج از امارات متحده عربی محکوم کرد.

غیرمسلمانان در این کشور اسلامی فقط در هتلها و اماکن در نظر گرفته شده برای آنها می توانند مشروبات الکلی مصرف کنند.