یک پیرمرد ۸۲ در ایالت کالیفورنیا بخاطر اینکه سگش به یک گربه خانگی که در مقابل خانه صاحبش دراز کشیده بود حمله کرده و او را به قتل رسانده، به ۳ سال حبس و ۲ سال محرومیت از نگهداری حیوانات خانگی محکوم شد!

”هیوم هامیلتون” توسط دوربینهای خیابانی هنگامیکه سعی داشت تا سگش را از این گربه دور کند، شناسایی و دستگیر شد.

“واین اسپاث” صاحب گربه نیز گفت: خوشحالم که عدالت اجرا شد، این گربه ۱۲ سال در خانه ما بود.

انتخاب