ملت ایران:دست و پا از یک دیگر کاملأ جدا هستند و این دو عضو از بدن هیچ گاه قادر نیستند کارهای یک دیگر را انجام دهند.

گفتنی است عضلات دست بسیار قوی تر از عضلات پا هستند سلول های انگشتان دست هم با انگشتان پا بسیار تفاوت دارند. در سلول های انگشت دست مقدار خون بیشتری جمع می شود و حرکات رفت و برگشت خون سریعتر انجام می گیرد.

وظیفه انگشتان پا بیش تر کمک به راه رفتن است و اصلی ترین و مهمترین وظیفه انگشتان پا فقط همین است.

گفتنی است ناخن های سطح پا رشد کم تری نسبت به انگشتان دست دارند زیرا تجمع خون در این منطقه از بدن کم تر است.

باشگاه خبرنگاران