اثر هنری زیر متعلق به هنرمند فرانسوی Joana Vasconcelos می باشد.