ملت ایران:گل بدبو یا گل مردگان(نام علمی: Amorphophallus titanum) یکی از گیاهان گلدار است که بزرگ‌ترین گل‌آذین بی‌شاخهٔ دنیا را دارد. بلندی این گل می‌تواند به ۳ متر برسد. این گل در باغ گیاه شناسی بازل سوئیس به نمایش گذاشته شده است.

تصویر: بزرگ ترین گل دنیا!

زیست بوم