ملت ایران:خواهران دوقلوی انگلیسی توانستند رکورد مسن‌ترین خواهر‌های دوقلوی جهان را به خود اختصاص دهند. این خواهرهای دوقلو در ۱۵ نوامبر سال ۱۹۰۹ میلادی متولد شده و توانستند این عنوان را از آن خود کنند.


«الین» گفت: من ساعت چهار بعدازظهر ۱۵ نوامبر و خواهرم با یک ساعت تاخیر به دنیا آمد.

این دو در ۲۹ دسامبر سال ۲۰۱۱ میلادی توانستند به رکورد مسن‌ترین خواهر‌های دوقلوی جهان دست پیدا کنند.