هدیه جالب ایتالیایی ها به اوباما+عکس

به گزارش اختصاصی ملت ایران یک روستای کوچک در ایتالیا به مناسبت انتخاب دوباره اوباما به او هدیه جالبی اهدا کرد. گفته میشود این هدیه چیزی جز یک کیلو ترافل سفید(گیاهی از خانواده قارچ) نبود. مقامات اکولگانا اظهار امیدواری کردند که اوباما برای گرفتن این هدیه شخصا اقدام کند. قبلا در سال ۱۹۵۶ ریس جمهور وقت امریکا هری تورمن چنین هدیه ای دریافت کرد. گفته میشود قیمت یک کیلو ترافل سفید اخیرا به ۳هزار یورو رسیده است.