ملت ایران:ادواردو نام این وسیله نقلیه است که توسط دانشجویان مهندسی دانشگاه ادلاید " Adelaide " در جنوب استرالیا ساخته شده است.

این پروژه سال ۲۰۰۹ آغاز شد ولی طرح اولیه آن کمی سخت کنترل می‌شد که در نمونه بعدی این مشکل نیز کاملاً رفع شد؛ ادواردو می‌تواند تا سرعت ۴۰ کیلومتر بر ساعت حرکت کند و کنترل این وسیله توسط یک جو استیک انجام می‌شود.

یکی از مزایای این دستگاه ثبات آن است و می‌تواند روی یک نقطه ۳۶۰ درجه بچرخد.