ملت ایران:تهیه کننده و مجری برنامه ۹۰ با دوری از فوتبال به ورزش جدیدی رو آورد که البته نتوانست در این ورزش به موفقیت چشمگیری دست پیدا کرد.

حضور عادل فردوسی پور در مسابقات بولینگ جام رسانه ها