ملت ایران:اشتباه نکنید این مطلب تبلیغ شرکت خاصی نیست، حتماً خود شما هم یکی از این گوشی‌ها را داشته‌اید و آن‌ها آنقدر شناخته شده هستند که نیازی به تبلیغ کسی ندارند. مثل همین گوشی ۱۱۰۰ که بیش از ۲۵۰ میلیون عدد از آن در دنیا فروخته شده!

نوکیا ۳۳۱۰

نوکیا ۳۲۱۰

نوکیا ۲۶۰۰

نوکیا ۱۶۰۰

نوکیا ۱۲۰۰

نوکیا ۱۲۰۸

نوکیا ۱۱۱۰

نوکیا ۱۱۰۰

موتورولا رزر وی۳

آیفون

فارس