رکورد سرعت در ایران شکسته شد!

به گزارش ملت ایران به نقل از پرشین خودرو: پلیس راه خودرویی را که با بیش از ۲۴۰ کیلومتر سرعت در آزاد راه اصفهان - تهران حرکت می کرد، متوقف کرد.

فرمانده پلیس راه استان اصفهان گفت: این نخستین باری است که در کشور راننده ای با چنین سرعتی تخلف کرده است.
سرهنگ نیکبخت افزود: برای این راننده متخلف علاوه بر توقیف خودرو ۱۴۰ هزار تومان نیز برگ جریمه صادر شد.