به گزارش ملت ایران، سمیرا مختاری قدیم کارشناس هنر در گفتگو با خبرنگار کلینیک باشگاه خبرنگاران گفت: نقاشی فقط یک بازی یا یک وسیله برای تجزیه و تحلیل یا توضیح و تشریح موجودات و اشیاء نیست بلکه وسیله ای برای بیان زندگی عاطفی است. وی اعلام کرد: بهتر است با یک سری مفاهیم و معنای خطوط در نقاشی آشنا شویم یعنی کودک راحت و خوشحال است حرکاتش را گسترده و پراکنده می کند که نتیجه اش خطوطی باز تر و بلند تر است و نیروی زندگی با علایم و خطوط بلندی که به طرفی می روند بیان می شود.

علایم و خطوط نقاشی چه مفاهیمی دارند؟

وی تصریح کرد: ضعف عصب با فشردگی و کوتاهی خطوط، پرخاشگری با قطعه قطعه کردن، متغیر نمودن و به هم پچیدن خطوط است.

مختاری قدیم گفت: زاویه دار بودن خطوط نشان دهنده احساسات و حرکات ملایم است.

این کارشناس هنر متذکر شد: کودکان پیشرفته تر خطوطی با اشکال مختلف و با حفظ تعادل میان قسمت های آن و کودکان خجالتی خطوط ما کوتاه مثل چیزی که منع شده باشد ترمیم می کنند و خطوط مقطع و تکه تکه تمایل کودک به انزوا را نشان می دهد.

وی خاطر نشان کرد: کودکانی که از همه سطح کاغذ به تناسب نقاشی می کنند، آرام هستند به نظر یوشم نقاش، کودکانی که فضا را بهتر از دیگران حس می کنند دارای توانایی درک بهتری هستند، تمایلی که کودک برای خارج شدن از فضای کاغذ دارد، نه تنها نشان دهنده ویژگی های کودکان خردسال و یا عقب مانده است که کنترل عضلانی ندارند، بلکه در میان کودکان بزرگتر هم که از کمبود محبت رنج می برند دیده می شوند در این کودکان بی توجهی و بی حمایتی مشاهده می شود.

مختاری قدیم ادامه داد: کودکان کمرو در گوشه کاغذ و یا در قسمت محدودی از فضای یک کاغذ و یا بر روی کاغذ کوچکی نقاشی می کنند، زیرا در برابر فضای بزرگ خود را گم می کنند.

این کارشناس متذکر شد: برخی محققان متوجه شده اند که کودکان کوچکتر از بالای کاغذ شروع به نقاشی می کنند، علت این امر شاید به دلیل شکل بدن آدمک و حرکات دست است و این قسمت بالا نشان دهنده سر و آسمان و به طور کلی نمادی از ارزش های والا است تمایل شدن به طرف چپ کاغذ اگر کودک چپ دست نباشد غم و اندوه و گوشه گیر بودن را می رساند، سرانجام کودکانی که نقاشی هایشان به طور کامل در وسط کاغذ قرار دارد برخورد و احساساتشان تمرکز فکری زیادی دارند.