ملت ایران: با وجود اینکه کائو در کودکی دستهایش را در اثر یک برق گرفتگی خانگی از دست داده اما این امر باعثنا امیدی وی از زندگی نشد و او از همان کودکی شروع کرد به تمرین کردن با پاهایش و اکنون با استفاده از پاهایش میتواند بنویسد، تایپ کند و حتی دوچرخه سواری کند.

خانواده کائو وضع مالی خوبی ندارند و به همین دلیل کائو مجبور است برای کمک کردن به پدر و مادرش به تنهایی کار کند هرچند بعد از اینکه وی در یک شبکه تلویزیونی داستان غم انگیزش را تعریف کرد یک مرد ثروتمند با شنیدن حرفهای این پسر، پرداخت هزینه دانشگاه و خرج زندگی وی را بر عهده گرفته است و حتی به او وعده یک شغل مناسب بعد از فارغ التحصیلی داده است.

در تصویر بالا کائو با هم اتاقی هایش مشغول یادگرفتن گیتار با پاهایش است.

پارسی