گزارش ملت ایران به نقل از مهر، دانشمندان اعتقاد دارند که سیاره ای را در یک منظومه نزدیک کشف کرده اند که دارای آب مایع است و می تواند از حیات پشتیبانی کند.

این سیاره یک " ابر زمین " نام گرفته چرا که از سیاره ما بزرگتر است. این سیاره تازه کشف شده یکی از اولین نامزدهای وجود حیات تلقی می شود و گفته می شود که یک منطقه قابل سکونت و نه چندان گرم و نه چندان سرد است.

علاوه بر این فاصله آن از خورشیدش به این معنا است که این سیاره آزادانه گردش می کند و تنها یک سمت خود را به روی خورشید خود نکرده است، این امر یکی دیگر از ویژگیهایی است که این سیاره را برای زندگی قابل سکونت جلوه داده است.

کشف یک سیاره ای که در آن آب وجود دارد!

یک سال در این سیاره معادل ۲۰۰ روز و یا شش ماه است(نصف یک سال در زمین) ستاره آن از خورشید ما کوچکتر است، پس می توان نتیجه گرفت که این سیاره از زمین سردتر است.

این سیاره که HD ۴۰۳۰۷g نام دارد، نخستین سیاره قابل سکونتی است که محققان یافته اند. سال گذشته سیاره Kepler - ۲۲b به عنوان نخستین سیاره در یک منطقه قابل سکونت کشف شد اما این سیاره ۶۰۰ سال نوری با زمین فاصله داشت، درحالی که عرض کهکشان ما تنها ۱۰۰ هزار سال نوری است. اما سیاره تازه کشف شده ۴۲ سال نوری با ما فاصله دارد و شاید حتی بتوان آن را با تجهیزات تلسکوپی مشاهده کرد.

چون هر کشف دیگری در جامعه علمی، دانشمندان تاکنون به سختی نسبت به سیاره جدید علاقه نشان داده است.

از سوی دیگر تکنیکی که برای کشف این سیاره جدید مورد استفاده قرار گرفته جدید است. محققان رصدهای صورت گرفته از جستجوگر سیاره سرعت شعاعی با دقت بالا یا HARPS که بخشی از یک تلسکوپ مستقر در شیلی است را بررسی کردند. این ابزار لرزشهای گرانشی را که یک سیاره ایجاد می کند و این لرزشها توسط سیاره های یک ستاره ایجاد می شود. این تکنیک موجب شد که محققان بتوانند سه سیاره دیگر را در این منظومه شمسی شناسایی کنند.

محققان هنوز نمی دانند که این سیاره جدید چون زمین پر از صخره است و یا گازدار چون نپون است، این درحالی است که برخی از محققان هنوز متقاعد نشده است که چنین سیاره ای وجود دارد.

این تحقیق در مجله ستاره شناسی و فیزیک نجومی منتشر شده است.