ملت ایران:حراج مجموعه ای چشم نواز از جواهرات سلطنتی بریتانیا برای کمک به تعمیر یک کلیسا …!
این مجموعه بسیار زیبا و کمیاب شامل گردنبند، دستبند، گوشواره و ۵ سنجاق سینه است و برای کمک به هزینه تعمیراتی یک کلیسای قدیمی که ۲.۳ میلیون پوند برآورد شده است به حراج رسید.

این جواهرات متعلق به " پرنسس شارلوت " دختر جرج چهارم است که در روز ازدواجش در سال ۱۸۱۶ میلادی از آنها استفاده کرد. این مجموعه نفیس هدیه ای از همسر اوست که به مناسبت نامزدی شان به وی هدیه داده شده است. همراه این جواهرات یک نامه نوشته شده توسط مشاور همسر " پرنسس شارلوت " به چشم میخورد که با کلمات انگلیسی قدیمی نگارش شده است و میگوید: امیدوار است این هدیه ناقابل را از طرف همسر آینده خود بپذیرید و به نشانه احترام و وفاداری آن را در روز ازدواج خود استفاده کنید.
جرج چهارم پادشاه بریتانیا و ایرلند و هانوفر بود و مدت ۱۰ سال بر این نواحی حکومت میکرد.
مسئولیت نگهداری و فروش این جواهرات به عهده خانم " پنی کینگ " ۲۶ ساله بود. کارشناسان قیمت ۳۰۰ هزار پوندی برای این مجموعه در نظر گرفته بودند.

پرداد