کشف یک اسفنج با ظاهری جالب

به گزارش ملت ایران به نقل از دیلی میل زیست شناسان دریایی یک گونه بسیار عجیب از یک اسفنج دریایی را کشف کردند که گفته میشود این اسفنج گوشت خوار است و شباهت زیادی به ساز چنگ دارد. به همین دلیل اسفنج چنگی لقب گرفته است. محققان این اسفنج را در اعماق دریا در سواحل شمالی کالیفرنیا کشف کردند. تیم تحقیقاتی MBARI به سرپرستی دکتر لونی لوندستون دو نوع از این اسفنج را جمع اوری کردند یک گونه شامل دو شاخک بود و نوع دیگر شش شاخک داشت که شاخک ها در به دام انداختن طعمه ها کارایی دارند. محققان معتقدند که این نوع اسفنج ها در اعماق ۱۰۸۰۰ و ۱۱۵۰۰ پایی زندگی می کنند.