ملت ایران:این خانم ۲۹ ساله " امیلی هانکوک " نام دارد و سوژه عکاسی خود را دختران جوان و اسبهایشان قرار داده بود و به خاطر همین تصاویر زیبا برنده بزرگترین جایزه ویژه عکاسان حرفه ای شد. او این تصاویر بدیع و زیبا را میان مزارع، جنگلها و درختان و رودخانه و صخره ها شکار کرد.

عکسهای زیبا و حرفه ای این خانم جوان با قیمتهایی بین ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ پوند ارزش گذاری شد و همینطور یک وام ۲۰۰۰ پوندی برای آغاز کار حرفه ای به او اعطا گردید.
بنابر گزارشات این بزرگترین جایزه ممکن از سوی انجمن عکاسان حرفه ای به یک عکاس است.


در خبرها آمده است داوران این مسابقه عکاسی به شدت تحت تاثیر مناظر بدیع و زیبا و همچنین زیبایی نمایش ارتباط میان اسب و انسان در این تصاویر قرار گرفتند. این خانم میگوید عاشق عکاسی است و از سن ۱۸ سالگی به آن پرداخته است. وی همچنین از علاقه اش به اسبها سخن گفته است و میگوید: اسب بخش عظیمی از زندگی مرا به خود اختصاص داده است. من بسیار خوشحالم که توانستم دو عشق بزرگ زندگی ام را تلفیق کنم و هدف من نمایش رابطه حسی میان اسب و صاحبش بود و نشان دادن صمیمت رابطه این دو که توانستم آن را با هنر عکاسی نشان دهم.