راه عجیب برای تامین برق! +عکس

ملت ایران:یک گروه از دانش آموزان در نیجریه این ژنراتور را ساخته اند که می تواند با یک لیتر ادرار ۶ ساعت برق تولید کند. ژنراتور آنها با استفاده از یک الکترولیت هیدروژن را استخراج کرده و نتیجه آن از یک فیلتر عبور داده می شود و در نهایت گاز هیدروژن به ژنراتور برق رسیده و انرژی مورد نیاز آن را تولید می کند.

آنها حاصل کارشان را در یک نمایشگاهی در آفریقا ارایه کرده اند. هر چند ابداع آنها از نظر فنی آنقدرها کامل نیست و خطر انفجار هم دارد اما ایده جالب آنها به یکی از عجیب ترین ارایه ها در این نمایشگاه تبدیل شده است.