ملت ایران:«سم ورتینگتون» ستاره فیلم های «آواتار» و «سقوط تایتانها» که به دلیل مصرف بی اندازه مواد مخدر در حالت عادی قرار نداشت به جرم ایجاد اختلال در رستوران معروف «وارتکس» شهر آتلانتا دستگیر و روانه زندان شد.

«ورتینگتون» در شرایط غیر عادی و در حالی که مدرک شناسایی به همراه نداشت وارد رستوران شد و پس از مواجه با ممانعت مأمور ورودی، به او حمله کرد. عوامل رستوران با اسپری فلفل او را متوقف و پلیس را در جریان گذاشتند.

پلیس پس از حضور در محل، «ورتینگتون» را به دلیل حمله، ایجاد اختلال و نداشتن مدرک شناسایی دستگیر و روانه زندان کرد.

اولین دادگاه او روز گذشته برگزار شد ولی هیچ بنیادی درباره رأی صادره پاسخگو نبوده است.

سینما خبر