ملت ایران: دلتان می خواهد با سرعت نور سفر کنید؟ این یکی از آرزوهای قدیمی بشر بوده تا بتواند مسافت های بسیار طولانی را به سرعت طی کند. اما یک تحقیق جدید نشان می دهد که امکان سفر با سرعت نور برای انسان وجود ندارد.

بر اساس این تحقیق اتم های هیدروژن در این سرعت برای ما دردسر ایجاد می کنند. در سرعت های بسیار بالا این اتم ها از خودشان تششع های بسیار شدیدی ساطع می کنند که به سرعت سبب مرگ انسان و تخریب دیگر دستگاه ها خواهد شد.

به همین خاطر گفته شده که احتمالا انسان در بهترین حالت می تواند با نیمی از سرعت نور سفر کند و سرعت های بیشتر از آن برای ما کشنده خواهد بود.

فعلا که این روش با در بسته مواجه شده اما فکر نمی کنم انسان هیچ وقت دست از تلاش اش برای رسیدن به سرعت های بالاتر بردارد. تله‌پورت را که به خاطر دارید؟ شاید این راه بهتری باشد.

نارنجی