به گزارش اختصاصی ملت ایران: آژانس استانداردهای رانندگی بریتانیا اعلام کرد خانمی از شهر اسکس ۱۰۵ بار در امتحان رانندگی شرکت کرده است و ازانجا که هزینه هر امتحان ۳۱ پوند است این خانم تا کنون ۳۰۰۰ پوند پرداخت کرده است که با این مقدار پول می توان یک نیسان میکرا دست دوم خرید. گفته میشود آخرین بار این خانم درمنطقه ایلفورد برای بار صدوچهارم امتحان داده و بدبختانه مثل دفعات قبل تلاشش بی نتیجه مانده است. نزدیک ترین رقیب این خانم، مردی است که بعد از ۸۴ بار امتحان دادن در این آزمون پذیرفته شده است. انگلیسی ها قبل از امتحان عملی رانندگی باید به یک امتحان تئوری که شامل ۵۰ سوال است پاسخ دهند اگر به ۴۳ سوال پاسخ درست دهند می توانند در آزمون عملی شرکت کنند.