به گزارش اختصاصی ملت ایران درحالی که اکثر امریکایی ها بی صبرانه در انتظار نتایج انتخابات هستند یک جادوگر ۱۰۵ ساله از اهالی دهکده ای در کنیا از پیروزی اوباما خبر داد. جان دایمو پیرمرد ۱۰۵ ساله از اهالی دهکده کگلو کنیاست که گفته میشود اجداد اوباما قبلا دراین دهکده زندگی می کردند. دایمو با خواند ورد و دعا و انجام یک سری مراسم خاص روی استخوانهای مردگان اعلام کرد که اوباما با اختلاف زیادی رامنی کاندیدای جمهوری خواهان را شکست میدهد و پیروز انتخابات می شود.