اولین خودرو مازراتی گرن توریسمو کروک مدل ۲۰۱۳ با قیمت یک میلیارد و دویست میلیون تومان امروز از گمرک تهران ترخیص شد.

تهران؛ بزرگراه نیایش