ملت ایران:این بارش شهابی از دنباله دار تمپل – تاتل منشا می گیرد و هر ۳۳ سال به اوج میرسد. امسال ZHR آن به عدد ۳۰ در هر ساعت می رسد. البته این فقط یک پیش بینی است و می تواند این مقدار کمی بیشتر هم باشد.

برای یک بارش سنگی آماده اید؟

تصویری از بارش شهابی اسدی - عکس از اشین زاکاریان - سال ۱۳۷۸ - کاروانسرای ده نمک

از آنجاییکه امسال ماه در تاریخ اوج بارش مزاحمتی ایجاد نمی کند پس از هم اکنون برای رصد این پدیده زیبا برنامه ریزی کنید و مکان رصد تاریکی را در نظر داشته باشید.

باشگاه خبرنگاران