به گزارش اختصاصی ملت ایران: بررسی های تاریخی نشان داده است که منشا ابتدایی شکلات به چهار قرن پیش بر می گردد یعنی همزمان با دوره ازتکها در امریکا که بعدها با عنوان شکلات توسط اروپایی ها به آسیا و برزیل برده شد.

براساس تحقیقات اخیری که در پاریس صورت گرفت هر ثانیه ۹۵ تن شکلات در سراسر جهان مصرف میشود. که مصرف سالانه آن به سه میلیون تن می رسد ژاپن و فرانسه درارائه این محصول به بهترین شکل سر آمد هستند. عرضه و تولید شکلات سالانه در ژاپن از رشد ۲۵ درصدی برخوردار است.

بعد از ژاپن، فروش شکلات در چین و هند به ترتیب با رشد ۳۰ و ۲۰ درصدی همراه است. در طی سی سال گذشته بلژیک و سوییس در تولید شکلات در جهان جزو بهترینها بودند. اما در سالهای اخیر فرانسه در این تجارت حرف اول را می زند.

چه بسا در سالهای اخیر نمایشگاهی از لباسهای زنانه شکلاتی توسط طراح فرانسوی فردریک کاسل بر پا شد وبا عنوان طراح لباسهای شکلاتی در جهان شناخته شد.