ملت ایران:این بچه یک ماهه راه میرود و از دهانش آتش بلند میشود. مادر این بچه ادعا میکند که ارواح خبیثه و شیطانی در فرزند او حلول کرده اند، او مدعی است که نوزاد یک ماهه اش به تنهایی راه میرود و از دهانش آتش خارج میشود.
او ماه گذشته این پسر بچه را به دنیا آورده است و میگوید خیلی زود این شادی جای خود را به ترس داده است چرا که در فرزندش علائم غیر طبیعی مشاهده کرده است. او میگوید این نوزاد به تنهایی می ایستد و راه میرود که این مسئله برای بچه ای در این سن کاملا غیر طبیعی است. مادر این نوزاد میگوید درست شبیه فیلم ترسناک " پسر شیطان " تولید سال ۱۹۷۶ این نوزاد هم اغلب در اطراف خانه پنهان میشود و چشمان وحشتناکی پیدا میکند.
او مثل آدمهای بالغ راه میرود و گاهی درچمدانها، زیر تخت و حتی در ماشین لباسشویی و یخچال پنهان میشود.
همسایه های این خانواده کلمبیایی مدعی هستند این نوزاد از دهانش آتش خارج میکند و برای اثبات آن به دیدن آثار سوختگی روی لباسش و کاناپه ای که همیشه روی آن مینشیند اشاره میکنند. این همسایه ها از این خانواده می ترسند و میخواهند که از محله آنها خارج شوند.
این خانواده میگویند پلیس و کلیسا ادعای آنها در مورد ارواح خبیثه را رد کرده اند.