ملت ایران:" ملانی فریتس " عکاس موسسه نشنال جئوگرافیک برای ثبت این تصویر ۱۱ روز به انتظار نشسته و در این مدت ۱۳۲ عکس گرفته که در نهایت بهترین آن پیش روی شما قرار دارد. استفاده از دوربین با سرعت شاتر بسیار بالا و علاقه حشرات به رنگ قرمز ابزارهای وی در جریان این عملیات جذاب بوده است.

این لحظه 11 روز زمان برد ! + عکس