ملت ایران:جیسون بالمن هنرمند آمریکایی موفق شده است با استفاده از پفک نمکی پرتره هایی از کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا باراک اوباما و میت رامنی طراحی کند. او آثار هنری خود را در سوم اکتبر رونمایی کرد.