ملت ایران:این راننده رالی که " دانیکا پاتریک " نام دارد در این مسابقات که در کانزاس امریکا برگزار شد دچار سانحه شده است.

" پاتریک " در طول مسیر ناگهان به خودروی " لاندن گاسیل " برخورد آرامی داشت که هردوی آنها را از مسیر مسابقه خارج کرد اما خیلی زود این دو راننده ماهر کنترل خودروهای خود را باز یافته و به مسیر بازگشتند. اما در دور دوم این رقابت " گاسیل " در اقدامی تلافی جویانه با خودروی پاتریک برخورد کرد و باعثشد او از مسیر خارج شده و با دیواره کنار پیست برخورد کند.

" دانیکا پاتریک " به خاطر صدماتی که خودرو وی رسیده بود قادر به ادامه مسابقه نشد. او بعد از خروج از خودروی خود به خبرنگاران گفت: مطمئنم شماره ۸۳ از روی عمد به خودروی من ضربه زد. من همیشه سعی میکنم عادلانه قضاوت کنم، اگر خودروی بهتری داشتم نمایش بهتری از من مشاهده میکردید.
رئیس اجرایی این مسابقات از مصاحبه انتقام جویانه وی راضی به نظر نمیرسید اما گفته میشود به این خانم گفته است خودش بهتر میداند چه کاری باید انجام دهد.
قبل از تصادف " پاتریک " نفر بیستم در هشتمین دوره رقابتهای اسپرینت کاپ بود اما بعد از خسارات وارد شده به خودروی وی او توانست تنها رتبه سی و دوم را به خود اختصاص دهد. " لاندن گاسیل " نیز در این رقابتها در جایگاه هجدهم ایستاد.