ملت ایران:این آتشفشان فعال که مائون نام دارد، در جزیره ای که در جنوب اقیانوس آرام قرار دارد واقع است. جف مکلی در اوت ۲۰۱۲، نام خود را به عنوان اولین فردی که تا این حد به یک آتشفشان فعال نزدیک شده ثبت کرد.

نزدیک ترین مرد به آتش فشان ! + عکس