ملت ایران: احتمال پراکندگی بقایای ماهواره در حال سقوط، ماهواره ناسا که ماموریت خود را به پایان رسانده قرار است ماه آینده وارد جو زمین شود و این ممکن است که باعثمتلاشی شدن و پراکنده شدن قطعات آن در شعاعی حدود ۵۰۰ مایلی روی زمین شود.

ماهواره قبلی ناسا که برای تحقیقات به خارج از جو زمین فرستاده شده بود، پس از ۱۴ سال و در سال ۲۰۰۵ با به پایان رساندن ماموریت خود، با ورود به جو زمین در منطقه ای بین جنوب آمریکای جنوبی و کانادا به زمین نشست.

ناسا بر روی وب سایت خود اعلام کرد که احتمال به خطر افتادن جان و اموال مردم در این رابطه صفر می باشد. این سایت با بیان این که با ظهور عصر فضانوردی در اواخر سال ۱۹۵۰، تا کنون هیچ گونه آسیبی از طریق بازگشت اجسام فضایی به زمین به کسی وارد نشده است. همچنین بیان کرده که تا کنون گزارشی مبنی بر وارد آمدن خسارات مالی وجود ندارد. ناسا اعلام کرده پیش بینی زمان دقیق ورود این فضاپیما به داخل جو کاری بسیار دشوار است.

این سایت اعلام کرده که زمان اعلام ورود UARS به زمین و محل دقیق آن زود میباشد ولی با بررسی حرکت ماهواره در حال سقوط و دست یابی به اطلاعات جدید، اطلاع رسانی خواهند کرد.

منابع معتبر اعلام کرده اند که احتمال وجود انسان در زمان سقوط ماهواره در این منطقه ۱ به ۳۲۰۰ است!

نمونه ای از تکه های ماهواره های سقوط کرده در نزدیکی محل سکونت

نیک جانسون، دانشمند ارشد برنامه آوار مداری ناسا اعلام کرد که احتمال آسیب دیدن شخصی توسط ماهواره در حال سقوط بسیار بسیار کم میباشد. همچنین میگوید ۲۶ قطعه از این ماهواره سالم وارد جو خواهند شد و با سطح زمین برخورد خواهند کرد. به گفته وی وزن بزرگترین قطعه آن حدود ۳۰۰ پوند است.

باشگاه خبرنگاران