ملت ایران:مربیان مهدکودک وقتی متوجه هوش بالای هیدی هیکنز شدند، تصمیم گرفتند تا میزان ضریب هوشی او را مورد بررسی قرار دهند.

مسئولان انجمن بین المللی پس از انجام بررسی های لازم دریافتند که ضریب هوشی این کودک ۱۵۹ است که از ضریب هوشی استیون هاوکینگ فیزیکد ان انگلیسی ۱ عدد کم تر است.

گفتنی است هیدی در سن دو سالگی تا عدد ۴۰ می شمرد و می توانست کتاب های مخصوص هفت سالگی را بخواند حتی در سن ۱ سالگی می توانست کلمات معناداری را بیان کند. به نوشته روزنامه نویسان متوسط میزان ضریب هوشی برای افراد بزرگسال عدد ۱۰۰ است.

باشگاه خبرنگاران