ملت ایران: کریس تاد قایق عجیبی درست کرد که قرار بود با آن مسیر ۱۰۶ کیلومتری ولز تا ساحل شرقی ایرلند را بپیماید، اما متأسفانه قایق او بعد از ۴۰ کیلومتر قرق شد.

این قایق قوای حرکت خود را از یک چرخ بزرگ که تاد در آن قدم می زد و حتی می دوید می‌گرفت و از جایی که این چرخ شبیه چرخ‌های بازی است که برای همستر ها در قفس می‌گذارند به این شناور عجیب قایق همست ری هم می‌گویند.

اما هدف تاد از درست کردن این قایق ساخت عجیب‌ترین قایق پایی جهان نبود، ‌ او می‌خواست با قایق خود برای یک موسسه نابینایان اعانه جمع کند که متأسفانه به مقصد خود نرسید.

فارس