ملت ایران: نقاشی " شب پرستاره " ونگوگ یکی از نقاشی هایی است که زیاد دستمایه هنرمندان قرار گرفته است و هر بار آن را با وسایل عجیب بازسازی می کنند.

" دیوید گولدبرگ " صاحب یک مغازه ابزارآلات خانگی در انگلستان است و چندی پیش تصمیم گرفت با استفاده از دستگیره در هنری را به نام خودش به ثبت برساند و برای اینکار نقاشی " شب پرستاره " را انتخاب کرد.

این تصویر به وسیله ۱۲۵۰ دستگیره در درست شده است و البته بسیاری از آن ها دستگیره هایی است که قبلا آن ها را جمع کرده است و یا دست دوم و خراب هستند.

او برای تکمیل کردن این طرح نزدیک به ۴ ماه زمان صرف کرده است و البته این روزها به یک تبلیغ خوب برای مغازه اش نیز تبدیل شده است. او برای اینکه طرحش برای سال ها سرجایش باقی بماند از محافظ های متفاوت استفاده کرده است.