به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا: معاون گردشگری سازمان میراثفرهنگی و گردشگری نام سه کشور نخست را که در شش‌ماه گذشته، بیشترین تعداد گردشگران را به ایران فرستاده‌اند، اعلام کرد.

گردشگران ایران از کدام کشورها می آیند؟

منوچهر جهانیان بیان کرد: در شش‌ماه نخست امسال، بیشترین تعداد گردشگران خارجی به ترتیب از کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان و ترکیه به ایران وارد شدند.

او بدون آن‌که به جزییات بیشتری از این آمار اشاره کند، افزود: این آمار از پلیس مهاجرت گرفته شده است و به‌زودی جزییات کامل‌تر آن اعلام خواهد شد.