به گزارش اختصاصی ملت ایران: این اولین تصویر ملاله بعد از رفتن به بیمارستان الیزابت در بیرمنگام است دختری با صورت کبود که درکنارش یک خرس عروسکی است. پزشکان میگویند او برای اولین بار توانسته سرپا بایستد و اوضاعش رو به بهبودی است آنها می گویند اولین سوالی که او بعد از خارج شدن از کما پرسید این بود که من درکدام کشور هستم؟ پزشکان می گویند عفونت در گلوی ملاله در حال پیشروی است و شاید این به علت گلوله ای باشد که وارد گلوی او شده و هنوز کاملا اطلاع ندارند که آیا مغز او آسیب دیده است یا نه؟ اما آنها معتقدند که ملاله به روشهای درمانی واکنش خوبی نشان داده است.