ملت ایران:دندان های وحشتناک این ماهی اولیه موسوم به کامپاگوپیسیس حاکی از آن است که احتمالا انسان خیلی پیش از آنچه که تصور می شود از دندانها و فک کارای خود بهره مند شده است.

محققان با استفاده از پرتو ایکس پرقدرت از فسیل ۳۸۰ میلیون ساله از این ماهی که در استرالیا کشف شده، یک تصویر سه بعدی تهیه کرده اند که نشان دهنده ظاهر و قیافه احتمالی این ماهی بوده است.

محققان دانشگاه بریستول که فک های این ماهی را بررسی می کردند دریافتند این مهره دار اولیه دارای فک، دندان هم داشته است. این نشان می دهد دندانهای انسان نیز همزمان یا درست پس از تکامل فک شکل گرفته اند.

دکتر مارتین روکلین مجری این تحقیقات از دانشگاه بریستول گفت: توانسته ایم با تجسم تمامی بافتها، سلول ها و خط رشد درون فک های استخوانی، رشد فک و دندانها را مطالعه کنیم.

وی افزود: سپس این یافته ها را با جنین شناسی مهره داران زنده مقایسه کرده و نشان دادیم که این ماهی های منقرض شده باستانی دندان نیز داشته اند.

فیلیپ دونوگو از دانشکده علوم زمین بریستول می گوید: این شواهد مستدلی برای وجود دندان در این مهره داران اولیه فک دار است و مشاجرات برای منشا دندان را حل و فصل می کند.

مهر