ملت ایران: دنیای وحش با همه زیبایی هایش مملو از موجوداتی است که هر کدام برای بقای خود روش های تهاجمی خاصی دارند. در زیر ۱۰ حیوان کشنده را با هم مرور می کنیم.

۱ - قورباغه سمی دارت:

تصاویر: 10 حیوان کشنده جهان را بشناسید

به این نوع عروس دریایی زنبور دریا هم گفته می شود. کاسه سر این حیوان می تواند تا ۶۰ شاخک داشته باشد که هر کدام ۵ هزار سلول سمی را دارند. سمی که برای کشتن ۶۰ انسان کافی است.

۹ - مار کبری آسیایی


سالانه ۵۰ هزار مرگ براثر نیش این مار گزارش می شود.

۱۰ - پشه


گزش اغلب پشه ها تنها باعثخارش می شود اما مالاریا و چند بیماری انگلی دیگر توسط برخی از پشه ها منتقل می شود به طوریکه این حیوان کوچک مسول مرگ بیش از دو میلیون نفر در سال است.

باشگاه خبرنگاران