اختصاصی ملت ایران: آیا تا بحال روستایی دیده اید که راه عبور اهالی آن جاده و خیابان نباشد. در هلند روستایی بنام گیتورن وجود دارد که در آن خبری از جاده و ماشینی نیست. اما راه ارتباطی اهالی روستا پل ها و قایق های چوبی زیبا هستند. این روستا اولین بار سال ۱۹۵۸ در فیلمی ساخته برت هنسترا شناخته شد و به یکی از مراکز توریستی هلند تبدیل شد. گیتورن را همچنین ونیز هلند می نامند در این روستا ۷.۵ کیلومتر کانال آب همراه با ۵۰ پل چوبی کوچک وجود دارد.