ملت ایران: این روزها سرعت به بازار آمدن تکنولوژی های نو سرسام آور است به طوریکه اگر مسافر زمان شویم و فقط ۵ سال به آینده برویم شاید بیشتر از اصحاب کهف نسبت به تغییرات شگفت زده شویم.

اینجا عکس وسایلی از دنیای تکنولوژی را گذاشتیم که خیلی از ما در دوران کودکی و نوجوانی با آنها خاطره های ناب داریم. وسایلی که دیگر استفاده از آنها تقریبا منسوخ شده است.

و امروز همه تکنولوژی این دستگاه های بعضا بزرگ و جاگیر به همراه هزاران تکنولوژی و کاربرد جدید در گوشی همراه هوشمند شما خلاصه شده است.

باشگاه خبرنگاران