رکورد تاریخی یوتیوب

به گزارش اختصاصی ملت ایران فلیکس بومگارتنر، اتریشی نه تنها رکورد پرش آزاد را شکست بلکه باعثشد یوتیوب هم صاحب یک رکورد جدید شود. فلیکس توانست روز چهاردهم اکتبر چند رکورد مربوط به پرش آزاد را بنام خودش ثبت کند. او با پرش از ارتفاع ۳۹ کیلومتری در نیو مکزیکو توانست رکورد پرش آزاد در بلند ترین ارتفاع را بشکند و همچنین رکوردار سریعترین سرعت صوت با رسیدن به سرعت ۱۳۴۳ کیلومتر در ساعت شود. گفته میشود ۹ دقیقه طول کشید تا او خود را از آن ارتفاع به زمین برساند اما نکته جالب توجه این است که پرش او مستقیما از شبکه Red Bull در یوتیوب پخش میشد و ۸ میلیون نفر به تماشای آنلاین این ویدئو و رویداد زنده نشستند که این رکورد در تاریخ یوتیوب بینظیر است.