به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، این مسواک که Beamنام دارد، با یک کاربرد تلفن همراه، ارائه شده که وقتی فرد به طور مناسب مسواک بزند به او ستاره های طلایی جایزه می دهد.

با این مسواک دیگرمسواک زدن یادتان نمیرود!

اگر فرد کم مسواک بزند، این دستگاه جدید، دروغ او را مبنی بر استفاده منظم از مسواک برای دندانپزشک رو می کند.

مسواک Beamبه طور بیسیم(بلوتوثی) به تلفن متصل می شوند.

این مسواک در ماه نوامبر با قیمت ۵۰ دلار به بازار عرضه می شود.

کاربرد تلفن همراه وابسته به این مسواک به طور جداگانه در اختیار مشتریان قرار می گیرد.