ملت ایران: اغلب طلاق زوجین توام با تنش بوده و حتی بسیار دشوار است اما در مورد این یکی باید گفت که از اندازه گذشته است، گویی این زن و شوهر هرگز به هم علاقه نداشته اند.

خواسته ی بیشرمانه ی مرد پس از طلاق +عکس

داستان این زوج هنگام جدایی مانند بسیاری دیگر از موارد طلاق بوده با این تفاوت که ریچارد باتیستا شوهر خواستار پس گرفتن کلیه اش که هنگامی بیماری همسرش به او داده بود، شده است.

باتیستا می گوید که هنگام جدایی همسرش باید کلیه پیوندی اش را به او باز پس دهد یا دستکم معادل نقدی کلیه را بپردازد. ظاهرا مورد دوم بیشتر به عقل جور در می آید تا باز پس گرفتن کلیه پیوندی.

یک کارشناس ارزش کلیه باتیستا را ۱.۵ میلیون دلار برآورد کرده است. اگر ریچارد باتیستا در این ماجرای طلاق بتواند قاضی را به صدور حکمی به نفع خود قانع کند باید توجه داشته باشد که پس از جدایی بخشی از اموالش به همسرش تعلق خواهد گرفت.

جام جم