ملت ایران:این نوع ازدواج که در میان قبایل دور افتاده کشور نپال رایج است، از نظر ساکنان آن امری کاملا عادی است و حتی این کار خود را از چند جهت مفید می دانند.

تاشی سانگمو در مورد ازدواج همزمان با دو برادر می گوید: «زندگی به این شیوه بسیار آسان تر خواهد بود، چون به جای اینکه ثروت و دارایی خانواده به چند بخش تقسیم شود، همه در خانواده باقی می ماند و من نیز مسئول آن خواهم بود»

ازدواج همزمان یک زن با دو برادر !+ عکس

هنگامی که تاشی سانگمو با «مینگمار لاما» ۱۴ ساله ازدواج کرد، برادر شوهرش «باسانگ» ۱۱ سال سن داشت و چنین مقرر شد که بعد از ازدواج دختر با برادر بزرگ تر مراسم ازدواج او با برادر کوچکتر نیز برگزار شود.

«باسانگ» می گوید: «در این شیوه ازدواج، گذراندن زندگی برای همه ما آسان تر خواهد بود»

در این شیوه ازدواج معمولا دختر با پسر بزگتر خانواده ازدواج می کند و بعد از ان به برادر کوچک تر اجازه ازدواج با او داده می شود. اما بهای این کار برای برادر کوچکتر این خواهد بود که مسئولیت پخت و پز و بزرگ کردن فرزندان بر عهده اوست و زن آنها هم مسئول دخل و خرج خانواده است.

اول نیوز