ملت ایران: یک مرد امریکایی توانست رکورد پوشیدن سنگین‌ترین کفش جهان را با وزنی برابر با ۱۴۶ کیلوگرم به دست آورد.

آشریتا فورمن با پوشیدن این کفش ۱۴۶ کیلوگرمی مسافتی در حدود ۱۰ متر را راه رفت.

آشریتا در سال۲۰۱۰ میلادی توانست این رکورد را در لندن به دست آورد.

پیش از این سنگین‌ترین کفش جهان وزنی برابر با ۱۲۲ کیلوگرم داشته است.

ایسنا