به گزارشملت ایرانبه نقل از باشگاه خبرنگاران، آشریتا فورمن با پوشیدن این کفش ۱۴۶ کیلوگرمی مسافتی در حدود ۱۰ متر را راه رفت.

آشریتا در سال۲۰۱۰ میلادی توانست این رکورد را در لندن به دست آورد.

پیش از این سنگین‌ترین کفش جهان وزنی برابر با ۱۲۲ کیلوگرم داشته است.

تصویر: سنگین‌ وزن ترین کفش جهان !